GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC 2 – là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 2217/QĐ-TCCBKH ký ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT, và Quyết định 1588/QĐ-BKHCN, hoạt động theo Nghị định 115/NĐ-CP, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp nhận, kết nối và chuyển giao những cơ hội, tinh hoa tri thức, kỹ năng quản trị, dịch vụ kỹ thuật về khoa học công nghệ hiện đại được cập nhật của thế giới giúp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, SMEDEC 2 xác định phải trang bị tư duy sáng tạo mang tính toàn cầu, chiến lược phát triển dài hạn, đa dạng hóa các hoạt động thông qua phát triển nội lực cùng với sự hợp tác với các đối tác, dự án trong nước và quốc tế, các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và vừa và nhỏ. 

Với mong muốn sử dụng 100% sức lực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao khả năng cạnh tranh, năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và phát triển bền vững. SMEDEC 2 không ngừng mở rộng lĩnh vực, phạm vi hoạt động với mục đích cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp những dịch vụ tối ưu nhất, phát triển toàn diện với 5 mảng hoạt động chính, hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển bền vững cho các DNVVN Việt Nam và Quốc tế. Cho đến ngày hôm nay, các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vẫn được triển khai đồng bộ và có hiệu quả cao, đặc biệt hỗ trợ DNVVN phát triển và tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Với rất nhiều nội dung được cập nhật mới bên cạnh ISO 9000 và theo xu hướng quốc tế hóa như: Sản xuất tinh gọn, Chuỗi giá trị, Chuỗi cung ứng, ISO 14000, ISO 14051, ISO 17025, ISO 22000, 27000, ISO 22301, Tư vấn đào tạo Năng suất xanh (GP, MFCA, GHK, 3R)…

 

 

 

 

Giới thiệu
Nghiên cứu, tiếp nhận, kết nối và chuyển giao những cơ hội, tinh hoa tri thức, kỹ năng quản trị, dịch vụ kỹ thuật về khoa học công nghệ hiện đại được cập nhật của thế giới giúp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sáng tạo, đổi mới để nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh.
Từ những năm 90, nền kinh tế Việt nam bắt đầu hội nhập với nền kinh tế thế giới. Thông tin, công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến là những điều kiện cần thiết để cho các doanh nghiệp cạnh tranh trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Năm 1991 Dự án Quốc gia do Chương trình phát triển của Liên hiệp Quốc UNDP tài trợ, Bộ KHCN & MT chủ trì về “Phát triển năng lực nội sinh” đã rút ra kết luận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là một nguồn năng lực nội sinh, chính vì vậy mà SMEDEC được thành lập để hỗ trợ cho các DNVVN Việt Nam.
Thể hiện sự thận trọng và nghiêm túc thông qua một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, chiến lược phát triển với những dịch vụ và dự án chọn lọc để bảo đảm cho Trung tâm SMEDEC 2 sự phát triển có chiều sâu, mang tính bền vững và chất lượng.
Chức năng nhiệm vụ (Theo Quyết định số 690/QĐ-TĐC ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).
Logo của chúng tôi được cách điệu từ Logo cũ, lấy ý tưởng từ ngôi nhà chất lượng vì hoạt động được định hướng đầu tiên và cốt lõi của SMEDEC 2 phát xuất từ chất lượng.
Tại SMEDEC 2, giá trị cốt lõi là nền tảng đầu tiên (FIRST) để hình thành văn hóa và bản sắc riêng.