Xúc tiến Thương mại và Đầu tưXúc tiến Thương mại và Đầu tư

 

- Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư;

 

- Thành lập tổ hoặc nhóm để quy tụ các thành viên (tạo mạng lưới doanh nghiệp) nhằm mục đích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

-Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

  

-Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào

  

-Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn việc công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn  kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Trên cơ sở hoạt động Xúc tiên thương mại và đầu tư, SMEDEC 2 cùng với Báo Công thương, Trung tâm ITPC, Lotte Mart đồng sáng lập chương trình Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc

 

 

 
Đăng ký dịch vụ
Tin tức liên quan

Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation”

- Tư vấn đổi mới: tiết kiệm năng lượng, cải thiện năng lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm. Thời gian thực..

Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện chính sách quản lý chất thải và cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các..

Dự án xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho hợp tác xã

Dự án Chuỗi giá trị và thương hiệu: - Tổ chức đào tạo và hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu..

Trung tâm SMEDEC 2 nhận giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

Trung tâm SMEDEC 2 nhận giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap

Chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” tại Lotte Mart Việt Nam

- Hưởng ứng chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị Lotte Mart.

Video clip