Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và Phát triển

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC  2 – là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 2217/QĐ-TCCBKH ký ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT, và Quyết định 1588/QĐ-BKHCN, hoạt động theo Nghị định 115/NĐ-CP. Cho đến nay, SMEDEC 2 không ngừng mở rộng lĩnh vực, phạm vi hoạt động với mục đích cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp những dịch vụ tối ưu nhất.

Dấu mốc phát triển

- Từ những năm 90, nền kinh tế Việt nam bắt đầu hội nhập với nền kinh tế thế giới. Thông tin, công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến là những điều kiện cần thiết để cho các doanh nghiệp cạnh tranh trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Năm 1991 Dự án Quốc gia do Chương trình phát triển của Liên hiệp Quốc UNDP tài trợ, Bộ KHCN & MT chủ trì về “Phát triển năng lực nội sinh” đã rút ra kết luận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là một nguồn năng lực nội sinh, chính vì vậy mà SMEDEC được thành lập để hỗ trợ...

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip