Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tại SMEDEC 2, giá trị cốt lõi là nền tảng đầu tiên (FIRST) để hình thành văn hóa và bản sắc riêng.

 

Thân thiện

Là một phẩm chất rất quan trọng để có thể tiếp cận, lắng nghe, tư vấn, hỗ trợ khách hàng hiệu quả. Đó cũng là thái độ giữa các cán bộ nhân viên của Trung tâm SMEDEC 2 với nhau trong mối quan hệ đồng nghiệp cũng như với khách hàng và các đối tác.

Trí tuệ

Sự hiểu biết là phẩm chất quan trọng để xác định giá trị của một đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp. Tại Trung tâm SMEDEC 2, các cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản và tự học tập, nghiên cứu để có năng lực thực sự cung cấp cho khách hàng, doanh nghiệp những giải pháp hữu ích nhất.

Tôn trọng

Khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh, cộng đồng và đồng nghiệp luôn được tôn trọng . Chúng tôi tôn trọng các quan điểm, thông tin cá nhân, văn hóa khác biệt nhau để tiếp nhận những giá trị đa dạng làm giàu cho chính chúng tôi.

Chia sẻ

Tri thức, kỹ năng kinh nghiệm luôn được chia sẻ cho khách hàng, đối tác và cho chính cán bộ nhân viên của SMEDEC 2.

Phối hợp / Hợp tác

Hợp tác để nâng cao sức mạnh và phát huy trí tuệ tập thể thông qua việc tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp công việc bảo đảm SMEDEC 2 nhận được sự đóng góp và hợp tác cao nhất từ mỗi thành viên. SMEDEC 2 tin rằng hợp tác không chỉ diễn ra giữa các cá nhân trong nội bộ của mình mà còn giữa SMEDEC 2 với các khách hàng, đối tác, với cơ quan quản lý, với cộng đồng.

Chúng tôi thực sự nhận thức rằng phát triển các giá trị cốt lõi sẽ đưa SMEDEC 2 hoàn thành sứ mệnh và xây dựng hình ảnh của mình.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip