Phát triển bền vữngPhát triển bền vững

 

- Năng suất xanh (MFCA, GHK, sản xuất sạch hơn…) 

- Môi trường 

- Biến đổi khí hậu 

- Tiết kiệm năng lượng

- Tái chế

Đăng ký dịch vụ
Tin tức liên quan

Hội thảo “Xây dựng Năng lực Đổi mới Sinh thái doanh nghiệp ASEM tại Việt Nam”

Ngày 27/09/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo..

Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện chính sách quản lý chất thải và cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các..

Dự án 2015

"Thúc đẩy phát triển khu công nghệ và ươm tạo phục hồi tài nguyên"

Dự án

Dự án "Tăng cường quan hệ đối tác công-tư cho quản lý rủi ro thiên tai và Khả năng phục hồi của cộng đồng tại..

Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation”

- Tư vấn đổi mới: tiết kiệm năng lượng, cải thiện năng lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm. Thời gian thực..

Diễn đàn Biến đổi khí hậu “Ứng phó và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cơ hội

Từ năm 2011 đến 2016, Dự án “Tăng cường hợp tác công - tư trong quản lý rủi ro thiên tai và khả năng thích ứng của..

Video clip