Năng suất và Chất lượngNăng suất và Chất lượng

 

- Đào tạo và tư vấn, hướng dẫn  

 

- Ứng dụng các công cụ năng suất chất lượng MFCA, Lean, TQM, Layout, Time Study, Work Sampling, Green Office, Stop Change Over, 5S, 7 tools, GHK,  Value chain, Supply  chain,...

 

- Áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9000, ISO 14000, ISO 14051, ISO 17025, ISO 22000, 27000…

 

 

 

Đăng ký dịch vụ
Tin tức liên quan

Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng

Dự kiến thời gian thực hiện: 2016 Đối tượng hưởng lợi: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đơn vị hỗ trợ: Tập..

Video clip