Năng suất và Chất lượng

Với mục tiêu “Create Your Success – Kiến tạo nên thành công của bạn”, Trung tâm SMEDEC 2 luôn đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, chia sẻ kiến thức trong việc áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến tiên tiến.

 

 

  • SMEDEC 2 có hơn 20 năm kinh nghiệm và và nhận được đánh giá cao của các đối tác trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, các kỹ năng quản lý doanh nghiệp, sản xuất, …
  • Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục đăng ký, hướng dẫn hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch, truy suất nguồn gốc, …
  • Triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, cung cấp các giải pháp, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa …
  • Tư vấn ISO Hành chính công, xây dựng Mô hình khung, đào tạo nhận thức, chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9000 cho các địa phương (từ 2000) cho các tỉnh phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, … ), Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lăk, Lâm Đồng, …
  •