Dịch vụ
Đăng ký dịch vụ
Tin tức liên quan

Hội thảo “Xây dựng Năng lực Đổi mới Sinh thái doanh nghiệp ASEM tại Việt Nam”

Ngày 27/09/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo..

Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.

Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.

Chương trình nâng cao năng suất chất lượng quốc gia

Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”..

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap

Video clip