Phát triển bền vững

Hội thảo Công nghệ Xanh Việt Nam - Đài Loan tại Trung tâm SMEDEC 2 ngày 11/09/2017


Ngày 11/09/2017, tại Thành phố Hố Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ và Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp (ITRI) phối hợp tổ chức Hội thảo “Công nghệ Xanh Việt Nam – Đài Loan”

Hội thảo “Quản lý Rủi ro thiên tai trong DNVVN – Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo”


Hội thảo “Quản lý Rủi ro thiên tai trong DNVVN – Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo” vào ngày 12/07/2017 tại khách sạn Novotel, Đà Nẵng

Bản tin số 03: "Vai trò của đào tạo đối với công tác Quản lý Rủi ro thiên tai trong Doanh nghiệp"


Bản tin số 3 cung cấp thông tin về vai trò của đào tạo đối với công tác quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp. Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công – tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” đã trải qua 5 năm triển khai với nhiều khóa tập huấn, đào tạo giảng viên và xuất bản nhiều tài liệu quan trọng.

Cuộc thi “Tìm hiểu về Quản lý rủi ro thiên tai trong các DNVVN tại Việt Nam” và Khóa đào tạo “Nâng cao nhận thức về Quản lý rủi ro thiên tai trong Doanh nghiệp cho sinh viên các trường Đại học


Nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm hiểu về “Biến đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai trong các DNVVN tại Việt Nam” cho sinh viên các trường đại học,

Thành lập và Ra mắt CLB Giảng viên về “Quản lý rủi ro thiên tai DNVVN” - “Disaster Risk Management Trainer Club – DRMT Club”


Ngày 27 tháng 10 năm 2016, Trung tâm SMEDEC 2 tổ chức Thành lập và Ra mắt CLB Giảng viên về “Quản lý rủi ro thiên tai DNVVN” - “Disaster Risk Management Trainer Club – DRMT Club”.

Khóa Đào tạo TOT cho giảng viên các trường Đại học, Trung tâm đào tạo về: “Biến đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai trong DNVVN Việt Nam”


Ngày 26/10/2016 Trung tâm SMEDEC 2 phối hợp với Trường Đại học Hoa Sen tổ chức khóa Đào tạo TOT cho giảng viên các trường Đại học, Trung tâm đào tạo về: “Biến đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai trong DNVVN Việt Nam”.
Create Your Success.