Khóa đào tạo APO về Tư vấn Quản lý Công cụ Năng suất cấp Quốc gia

 Kính gửi Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) trân trọng thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo "Tư vấn Quản lý Công cụ Năng suất cấp Quốc gia” dành cho các cán bộ và chuyên gia tư vấn đào tạo chương trình quản lý về nâng cao năng suất chất lượng. Chương trình do Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Foundation – APO) tài trợ và phối hợp với Trung tâm SMEDEC 2 để tổ chức theo thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 11 - 23/9/2017 (có 2 ngày đi thăm doanh nghiệp)
 
2. Địa điểm: Khách sạn Saigon Đông Du, số 41 - 47 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM
 
3. Nội dung: Theo thư mời đính kèm
 
4. Kinh phí: 3.000.000 đồng/ học viên (bao gồm teabreak, cơm trưa, tham quan doanh nghiệp, tài liệu, học phí).
 
5. Phương pháp giảng dạy: Do các chuyên gia và giảng viên hàng đầu về Năng suất chất lượng của Tổ chức Năng Suất Châu Á trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Anh 

Vui lòng gửi Biodata đăng ký tham dự trước ngày 05/09/2017 theo thông tin liên hệ dưới đây:

1. Mrs. Nguyễn Thái Thùy Hoa - Training Manager - SĐT: 0909885038 – Email: nguyenthaithuyhoa@gmail.com hoặc

2. Ms. Hà Thị Thương – Training Department – SĐT: 0902 552 127 – hathuonged@gmail.com
 
 

 

Create Your Success.