Năng suất chất lượng

Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh từ ngày 07 - 10/11/2017


Ngày 07/11/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp cùng Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tổ chức “Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh” nhằm mục đích trang bị cho học viên kiến thức lý thuyết về phương pháp, kỹ thuật và công cụ năng suất xanh trước khi tham dự các khóa tập thuấn trực tiếp của APO.

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng".


Ngày 02/11/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng". Chương trình được thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững thông qua việc tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến tiên tiến thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hang hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017”


Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017”, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thông báo chiêu sinh khóa đào tạo “Khởi sự Doanh nghiệp”

Hội thảo “Tăng cường Năng lực Cải tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC” năm 2017


Ngày 25/10/2017, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp cùng Tập đoàn Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hàn Quốc (SBC - Small & Medium Business Corporation) tổ chức Hội thảo “Tăng cường Năng lực Cải tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC” nhằm mục đích chia sẻ phương án nâng cao năng suất thông qua cải tiến công đoạn chuẩn bị và công đoạn sản xuất; hoạt động cơ bản nhằm ổn định chất lượng sản phẩm trong công đoạn sản xuất và hiện trạng các nhà máy thông minh ở Hàn Quốc và phương hướng phát triển.

Thư mời tham dự “Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh”


Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp cùng Tổ chức APO trân trọng kính mời Quý đơn vị tham dự “Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh”

Khóa đào tạo về


Ngày 11/09/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức khóa đào tạo "Tư vấn Quản lý Công cụ Năng suất cấp Quốc gia” dành cho các cán bộ và chuyên gia tư vấn nhằm đào tạo về các chương trình quản lý và nâng cao năng suất chất lượng

Khóa đào tạo


Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) trân trọng thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo "Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền hình trong Dịch vụ Khuyến nông” dành cho các cán bộ, chuyên gia ITC, nông nghiệp, khuyến nông và khuyến công. Chương trình do Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Foundation – APO) tài trợ và phối hợp với Trung tâm SMEDEC 2 để tổ chức.

Khóa đào tạo APO về Tư vấn Quản lý Công cụ Năng suất cấp Quốc gia


Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) trân trọng thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo "Tư vấn Quản lý Công cụ Năng suất cấp Quốc gia” dành cho các cán bộ và chuyên gia tư vấn đào tạo chương trình quản lý về nâng cao năng suất chất lượng. Chương trình do Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Foundation – APO) tài trợ và phối hợp với Trung tâm SMEDEC 2
Create Your Success.