Chứng nhận sản phẩm

Luân chuyển một số vị trí lãnh đạo quan trọng thuộc Tổng cục TCĐLCL


(VietQ.vn) - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ký quyết định luân chuyển và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo thuộc các đơn vị quan trọng.

Nhân viên công ty VinaCert ngang nhiên chào bán chứng nhận VietGap


(VietQ.vn) - Chỉ cần chi tiền cùng với thủ thuật "nhảy cóc" nhân viên Công ty VinaCert nói rằng sẽ có chứng nhận VietGap mà không cần tuân thủ đúng quy trình quy định.

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap


Cục trưởng Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký quyết định số 155/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGap trong chăn nuôi.

Nâng cao khả năng hoạch định và đánh giá theo ISO/IEC 17065:2012


(VietQ.vn) - Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012.
Create Your Success.