Tin tức

Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh từ ngày 07 - 10/11/2017


Ngày 07/11/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp cùng Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tổ chức “Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh” nhằm mục đích trang bị cho học viên kiến thức lý thuyết về phương pháp, kỹ thuật và công cụ năng suất xanh trước khi tham dự các khóa tập thuấn trực tiếp của APO.

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng".


Ngày 02/11/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng". Chương trình được thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững thông qua việc tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến tiên tiến thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hang hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo và Chương trình kết nối B2B “Giới thiệu và Tư vấn thực phẩm thủy hải sản K-Fish”


Ngày 25/10/2017, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại K – Fish của Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức Hội thảo và Chương trình kết nối B2B “Giới thiệu và Tư vấn thực phẩm thủy hải sản K-Fish” cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy hải sản của Việt Nam và Hàn Quốc.

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017”


Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017”, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thông báo chiêu sinh khóa đào tạo “Khởi sự Doanh nghiệp”

Trung tâm SMEDEC 2 ký kết Bản Ghi nhớ với Văn phòng đại diện Thành phố Daegu tại Tp. Hồ Chí Minh


Ngày 30/10/2017, Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) đã tiến hành ký kết Bản Ghi nhớ (MoU) với Văn phòng đại diện Thành phố Daegu tại Tp. Hồ Chí Minh nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực hoạt động thương mại, các chương trình hợp tác kinh doanh, và trao đổi thông tin để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hội thảo “Tăng cường Năng lực Cải tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC” năm 2017


Ngày 25/10/2017, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp cùng Tập đoàn Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hàn Quốc (SBC - Small & Medium Business Corporation) tổ chức Hội thảo “Tăng cường Năng lực Cải tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC” nhằm mục đích chia sẻ phương án nâng cao năng suất thông qua cải tiến công đoạn chuẩn bị và công đoạn sản xuất; hoạt động cơ bản nhằm ổn định chất lượng sản phẩm trong công đoạn sản xuất và hiện trạng các nhà máy thông minh ở Hàn Quốc và phương hướng phát triển.

Thư mời tham dự “Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh”


Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2 - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp cùng Tổ chức APO trân trọng kính mời Quý đơn vị tham dự “Khóa Đào tạo E-learning về Năng suất Xanh”

Hội thảo “Xây dựng Năng lực Đổi mới Sinh thái doanh nghiệp ASEM tại Việt Nam”


Ngày 27/09/2017, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ và Trung tâm Đổi mới sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEM Hàn Quốc - ASEIC (ASEM SMEs Eco-Innovation Center) phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng Năng lực Đổi mới Sinh thái doanh nghiệp ASEM tại Việt Nam”. Đây là chương trình đổi mới sinh thái với các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, giảm các tác động đến môi trường, tăng khả năng tăng trưởng và trở thành đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững – với mục tiêu nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, phổ biến phương pháp thực hành và chia sẻ kiến thức về sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua kinh nghiệm từ các mô hình thực hiện thành công tại Hàn Quốc.
Create Your Success.