Triển lãm hàng Việt và hội thảo tại hệ thống siêu thị Lotte mart Hàn Quốc

 Từ ngày 6 – 12 tháng 11 năm 2014, tại các hệ thống Lotte Mart, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Triển lãm hàng Việt Nam

 

Create Your Success.