Hỗ trợ DN kết nối với thị trường Đài Loan

Ngày 23 tháng 10 năm 2014, Trung tâm SMEDEC 2 làm việc với Văn phòng Taitra tại TP. Hồ Chí Minh về việc đưa doanh nghiệp Việt Nam sang Đài Loan dự các Triển lãm tại Đài Loan cũng như kết nối thương mại cho Doanh nghiệp của Việt Nam và Đài Loan.

Đài Loan sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn phần kinh phí cho doanh nghiệp tùy theo chương trình khi sang Đài Loan kết nối thương mại và tham dự các đợt triển lãm hàng năm

SMEDEC 2 đưa đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Đài Loan

Create Your Success.