Xúc tiến thương mại & đầu tư

Hỗ trợ DN kết nối với thị trường Đài Loan


Đài Loan sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn phần kinh phí cho doanh nghiệp tùy theo chương trình khi sang Đài Loan kết nối thương mại và tham dự các đợt triển lãm hàng năm

Triển lãm hàng Việt và hội thảo tại hệ thống siêu thị Lotte mart Hàn Quốc


Từ ngày 6 – 12 tháng 11 năm 2014, tại các hệ thống Lotte Mart, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Triển lãm hàng Việt Nam

Chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” tại Lotte Mart Việt Nam


Chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” - Cơ hội mới cho kết nối thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tại Hệ thống Siêu Thị Lotte Mart nhằm giúp Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc theo hệ thống Lotte Mart
Create Your Success.