Hợp tác quốc tế

Dự án 2015


Tiếp theo thành công của Hội thảo: "Xây dựng xã hội tái chế thân thiện với Môi trường" được tổ chức vào năm 2014 thuộc khuôn khổ của APO COE GP, Trung tâm SMEDEC 2 phối hợp với TGPF tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển khu công nghệ và ươm tạo phục hồi tài nguyên" tại TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho hợp tác xã


Tổ chức đào tạo và hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho các Hợp tác xã

Dự án


Chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nâng cao nhận thức về quản lý và ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Hỗ trợ DN kết nối với thị trường Đài Loan


Đài Loan sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn phần kinh phí cho doanh nghiệp tùy theo chương trình khi sang Đài Loan kết nối thương mại và tham dự các đợt triển lãm hàng năm

Triển lãm hàng Việt và hội thảo tại hệ thống siêu thị Lotte mart Hàn Quốc


Từ ngày 6 – 12 tháng 11 năm 2014, tại các hệ thống Lotte Mart, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Triển lãm hàng Việt Nam

Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng


Dự án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua chuyển giao thiết bị đã qua sử dụng từ Tập đoàn hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (SBC)

Chương trình hỗ trợ hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tái chế nguồn tài nguyên


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện chính sách quản lý chất thải và cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn cải thiện kỹ thuật công nghệ tái chế.

Chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” tại Lotte Mart Việt Nam


Chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” - Cơ hội mới cho kết nối thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tại Hệ thống Siêu Thị Lotte Mart nhằm giúp Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc theo hệ thống Lotte Mart

Dự án "Tăng cường quan hệ đối tác công-tư cho quản lý rủi ro thiên tai và Khả năng phục hồi của cộng đồng tại Việt Nam - Giai đoạn III


Chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nâng cao nhận thức về quản lý và ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

Nâng cao năng lực đổi mới thông qua chẩn đoán doanh nghiệp


Tư vấn cải tiến đổi mới cho 20 doanh nghiệp (Việt Nam và Hàn Quốc).

Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation”


Dự án “Hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng Đổi mới sinh thái – Eco innovation” dành cho các Doanh nghiệp Việt Nam

Dự án xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho hợp tác xã


Tổ chức đào tạo và hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho các Hợp tác xã
Create Your Success.