Chứng nhận sản phẩm

SMEDEC 2 được Cục Chăn nuôi trồng trọt chỉ định tổ chức chứng nhận Chứng nhận VietGap


Cục trưởng Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký quyết định số 155/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGap trong chăn nuôi.

Trung tâm SMEDEC 2 nhận giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận


Trung tâm SMEDEC 2 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận
Create Your Success.