Kỹ thuật, công nghệ và thiết bị
                                                                                                                    
 

- Cung cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm, vật tư hóa chất, hóa chất phục vụ phân tích vi sinh, các giải pháp chuẩn hóa công tác thử nghiệm. 
 
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ; Cung cấp máy móc, thiết bị trong sản xuất 

 
 
  

 

Dự án tiêu biểu
Create Your Success.