Xác định thời gian chuẩn đáp ứng tiến độ giao hàng nâng cao năng suất lao động

Xác định thời gian chuẩn đáp ứng tiến độ giao hàng nâng cao năng suất lao động

Chuẩn hóa thao tác giúp thao tác thừa giảm từ 41% xuống còn 29,4%, dòng chảy công việc được thông suốt, các công đoạn giảm thời gian chờ từ 39% xuống còn 27%... Đây là kết quả của doanh nghiệp triển khai áp dụng Nghiên cứu thao tác và thời gian nhằm nâng cao năng suất lao động.

Không biết chính xác thời gian chuẩn cho từng công đoạn sản xuất để từ đó có thể kiểm soát năng suất dẫn đến có những mã sản phẩm sản xuất thừa so với yêu cầu dẫn đến tồn kho, có những mã sản phẩm có đơn đặt hàng lớn nhưng sản xuất không kịp tiến độ hay việc bố trí vị trí và phân bổ lao động chưa hợp lý dẫn đến hiện tượng thắt nút cổ chai, phát sinh nhiều thao tác thừa, gây mệt mỏi và ảnh hướng đến sức khỏe nghề nghiệp của người lao động, gây lãng phí và giảm năng suất lao động... chính là khó khăn rất nhiều doanh nghiệp gặp phải trong quá trình vận hành sản xuất tại đơn vị mình.

Chuyên gia của SMEDEC 2 khảo sát tại Công ty TNHH SX TM & DV Vinh Phan - Long An 

Do đó, việc tính toán thời gian chuẩn cho mỗi công việc đã xác định từ đó có đầy đủ thông tin để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc đáp ứng yêu cầu đơn hàng của khách hàng là vô cùng cấp thiết. Lãnh đạo CN Công ty TNHH SX TM & DV Vinh Phan - Long An là đơn vị chuyên sản xuất gia công các loại sản phẩm lưới an toàn cho công trình xây dựng, lưới làm bờ kè, chống sạt lở cho công trình dân dụng, lồng lưới dùng nuôi sò điệp đã được giới thiệu và triển khai áp dụng Nghiên cứu thao tác và thời gian (Time Study), trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do Trung tâm SMEDEC 2 trực tiếp thực hiện.

Với các hoạt động cải tiến đồng bộ, nhanh chóng đã giúp giảm lãng phí và các tổn thất trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp. Những vấn đề, tồn đọng đã được giải quyết sau khi công ty triển khai các hoạt động đo lường thời gian và tốc độ làm việc, phân tích dữ liệu để xác định thời gian cần thiết thực hiện công việc. Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết, cân bằng lại số lượng đơn hàng và năng lực sản xuất tại các công đoạn để luôn luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chuẩn hóa thao tác, đào tạo hướng dẫn cho người lao động thống nhất thực hiện các bước theo quy định. Tiến hành bố trí lại chỗ làm việc, lối đi, nơi chất sản phẩm, nguyên vật liệu để người lao động dễ thao tác, di chuyển hơn. Giảm thao tác thừa giảm từ 41% xuống còn 29,4%.

Dòng chảy công việc được thông suốt, không bị thắt cổ chai, công nhân không còn tình trạng đứng chờ việc nhờ vào việc bố trí, cân đối lại số lượng lao động giữa các công đoạn giảm thời gian chờ từ 39% xuống còn 27%.

Hoạt động cải tiến liên tục được duy trì như yếu tố then chốt giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh của công ty Vinh Phan và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Từ những kết quả tích cực đã đạt được, công ty tiếp tục xác định cơ hội cải tiến mới. Tiến hành đào tạo nhận thức và các kỹ năng cần thiết cho toàn bộ nhân viên của công ty. Công bố những kết quả của dự án và những bài học kinh nghiệm từ việc triển khai dự án để tạo động lực và kinh nghiệm mở rộng phạm vi áp dụng và áp dụng cho toàn công ty, liên tục cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Minh Dưng

 

Video clip