Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ KH&CN giao; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh nhấn mạnh, quán triệt tinh thần hành động của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, năm 2019, Tổng cục đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế; Triển khai thực hiện tốt đảm bảo chất lượng và tiến độ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN trong năm 2019; Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL. Năm 2019 Tổng cục chủ trì soạn thảo 4 Quyết định của Thủ tướng, 25 Thông tư, 4 văn bản quản lý của Bộ trưởng Bộ KH&CN, vượt xa kế hoạch được giao tới 300%.

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tổng cục đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua việc giảm chi phí và thời gian trong kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Công tác xây dựng VBQPPL, văn bản kỹ thuật về TCĐLCL đã được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; 100% TTHC thuộc lĩnh vực TCĐLCL được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin mức độ 3, kết nối với hệ thống chung của Bộ KH&CN và 04 TTHC kết nối cổng thông tin điện tử quốc gia về giải quyết TTHC với Tổng cục Hải quan.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ KH&CN giao theo kế hoạch và đột xuất.

Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, DN thực hiện tốt Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (SPHH).

Chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, kịp thời hướng dẫn và phối hợp tốt với các bộ, ngành, Chi cục TCĐLCL, Sở KH&CN địa phương, Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389,… trong công tác thanh tra, kiểm tra đo lường, chất lượng SPHH.

Không chỉ giúp DN tiết kiệm chi phí, năm 2019, Tổng cục tiếp tục chủ trì triển khai tốt Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng SPHH của DN Việt Nam đến năm 2020 với kết quả hàng nghìn DN tại các bộ, ngành, địa phương được hỗ trợ tiếp cận ứng dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, nhiều DN đã nâng cao năng suất từ 10-50%, thậm chí có những DN nâng cao năng suất đến 75% so với trước khi được hỗ trợ.

Hoạt động kiểm tra chất lượng SPHH lưu thông, nhập khẩu, kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất, khảo sát đánh giá chất lượng hàng hóa trên thị trường, đưa ra biện pháp cảnh báo đối với các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng giả được tăng cường. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành, triển khai áp dụng ISO trong cơ quan hành chính, các công tác mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia… cũng gặt hái được nhiều kết quả.

Chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các VBQPPL về TĐLCL, kiến thức về năng suất chất lượng cho DN, địa phương và người dân biết thực hiện đúng thông qua việc triển khai đa dạng, phong phú các hình thức truyền thông, quảng bá về hoạt động TCĐLCL.

Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chương trình năng suất chất lượng Quốc gia 712 với kết quả nhiều DN đã thành công trong tăng năng suất chất lượng và tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018.

Duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính về đảm bảo chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước.

Tăng cường hoạt động TCĐLCL tại các bộ, ngành, địa phương thông qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn thực thi pháp luật về TCĐLCL, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg về áp dụng ISO 9001 trong cơ quan hành chính và hướng dẫn xây dựng kế hoạch TCĐLCL tại các Bộ/ngành.

Công tác hợp tác quốc tế đã được đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu thông qua việc chủ động đề xuất và được các tổ chức quốc tế hỗ trợ các dự án về đào tạo, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động TCĐLCL, năng suất chất lượng.

Toàn cảnh Hội nghị

10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Kế hoạch năm 2020, Tổng cục sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đóng góp vào sự phát triển KHCN, cũng như kinh tế - xã hội của đất nước với 10 nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL về TCĐLCL để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tiếp tục đề xuất tháo gỡ và tạo điều kiện cho tổ chức, DN đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,...; Ưu tiên, tập trung nguồn lực kinh phí cho các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục thúc đẩy các giải pháp cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, biện pháp quản lý SPHH nhóm 2, đổi mới hoạt động quản lý chất lượng phục vụ DN trên tinh thần triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của Bộ KH&CN.

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng SPHH của DN Việt Nam đến năm 2020, gắn với việc tổng kết Chương trình và Đề án 996 về đo lường, Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg thông qua việc giám sát duy trì, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt mô hình khung.

Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức KHCN trực thuộc Tổng cục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL đặc biệt là việc triển khai Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết; tích cực triển khai các sáng kiến, các hoạt động trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN nhằm tăng cường uy tín của Việt Nam; Phát huy vai trò của Việt Nam trong tổ chức khu vực và quốc tế mà Việt Nam là thành viên như ISO, IEC, APO, ASEAN/ACCSQ, OIML, APMP, APLMF, GS1,...

Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục và thực hiện tốt đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm, dự án chuẩn đo lường quốc gia. Tăng cường hoạt động tuyên truyền về TCĐLCL, năng suất chất lượng để cơ quan quản lý nhà nước bộ, ngành, địa phương và DN, người dân biết thực hiện, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường phối hợp công tác TCĐLCL của Tổng cục với các địa phương về lĩnh vực đo lường, tiêu chuẩn, quản lý chất lượng SPHH và truy xuất nguồn gốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương kết quả công tác năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL và hoàn toàn đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Tổng cục, 10 trọng tâm cốt lõi đã bao quát tất cả yêu cầu đặt ra. Thứ trưởng mong muốn Tổng cục dành sự quan tâm nhiều hơn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Công tác chất lượng, đo lường cần tiếp tục phát huy.

Hiện Tổng cục đang chủ trì rất nhiều Chương trình như Đề án 996 về Đo lường, Đề án 100 về Truy xuất nguồn gốc và Chương trình 712 về Năng suất chất lượng… Do vậy, cần phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ DN trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn để xã hội, DN và người dân dễ dàng tiếp cận chia sẻ và đồng hành cùng các hoạt động TCĐLCL nói riêng và KH&CN nói chung.

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn

Video clip