Tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301: 2012

Tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301: 2012

Tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý kinh doanh liên tục (QLKDLT) được bắt đầu nghiên cứu và phát triển vào giữa những năm 2000.

Ủy ban Kỹ thuật 223 (TC 223 và An ninh xã hội) của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) kiểm tra các tiêu chuẩn này và từ đó thiết lập khuôn khổ cho tiêu chuẩn ISO 22301: 2012.

Giai đoạn 2000 - 2010 là sự bùng nổ của việc phát triển các tiêu chuẩn QLKDLT trên toàn Thế giới. Hầu hết các thành viên của Ủy ban châu Âu đã áp dụng tiêu chuẩn QLKDLT hiện hành, điển hình là tiêu chuẩn của Anh, BS 25999, trong khi các quốc gia như Nhật Bản và Ấn Độ đã cập nhật các tiêu chuẩn tài chính và ngân hàng hiện hành thành tiêu chuẩn quốc gia. Các quốc gia khác, như Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và Singapore, đã phát triển các tiêu chuẩn QLKDLT riêng cho quốc gia mình. Khi số lượng tiêu chuẩn QLKDLT tăng lên, thì nhu cầu có một tiêu chuẩn thống nhất cũng tăng lên nhằm giúp sự thống nhất trong chuẩn bị, kiểm tra và triển khai các KHKDLT. Đây cũng là nhu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp toàn cầu, đặc biệt là doanh nghiệp đa quốc gia.

Tháng 12 năm 2007, Ủy ban 223 công bố ISO PAS 22399 (Publicly Available Specification) về “An ninh xã hội - Hướng dẫn chuẩn bị sự cố và hoạt động liên tục”. ISO PAS 22399 cung cấp phương thức để cộng đồng toàn cầu đánh giá tiềm năng của tiêu chuẩn QLKDLT. Sau đó, cuối năm 2010, ISO 22301 được giới thiệu để thay thế cho PAS 22399. Tháng 05/2012, tiêu chuẩn này được chính thức ban hành.

ISO 22301 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý kinh doanh liên tục, giúp doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch kinh doanh liên tục, có các biện pháp bảo vệ, hồi phục nhanh chóng khi xảy ra tai nạn gây gián đoạn hoạt động doanh nghiệp. Hệ thống cũng giúp doanh nghiệp xác định các mối nguy tiềm năng với doanh nghiệp và xây dựng một hệ thống có khả năng giải quyết các sự kiện không lường trước được.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tiêu chuẩn ISO 22301 đặc biệt quan trọng đối với những tổ chức hoạt động trong môi trường có nguy cơ cao, có độ ảnh hưởng tới nhiều đối tượng như ngành điện, dịch vụ tài chính, xây dựng, dầu khí, giao thông, viễn thông, sản xuất lương thực, v.v. hoặc những tổ chức mà sự vận hành liên tục là rất cần thiết, như khu vực công cộng.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao chủ trì nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) vào doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó có tổ chức các khóa đào tạo và xây dựng mô hình điểm tại một doanh nghiệp Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2 (SMEDEC 2)
Địa chỉ: 64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38248866 Fax: 028.38225868
Email: info@smedec.com

Nguồn: vietQ.vn

Video clip