Tháo gỡ tình trạng 'thắt cổ chai' trong sản xuất nhờ triển khai áp dụng nghiên cứu thao tác và thời gian

Tháo gỡ tình trạng 'thắt cổ chai' trong sản xuất nhờ triển khai áp dụng nghiên cứu thao tác và thời gian

Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không biết chính xác thời gian chuẩn cho từng công đoạn sản xuất của mình (ví dụ sản xuất giày thì thời gian chuẩn của công đoạn khâu, lắp ráp, hoàn thiện… là bao nhiêu) để từ đó kiểm soát được năng suất và đào tạo công nhân đáp ứng được thời gian chuẩn.

Công ty Cổ phần PQVina thành lập từ năm 2015, hoạt động trong ngành sản xuất bao bì, thùng carton 3 lớp, 5 lớp… tại khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. Với đặc thù trong ngành, vốn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất như phế liệu tạo sóng đầu chuyền, chất lượng nguyên liệu giấy đầu vào, tỉ lệ sai lỗi tại các công đoạn, in, dập, cắt…, gây ảnh hưởng đến năng suất lao động và đội giá chi phí sản xuất, quản lý tại doanh nghiệp. Việc bố trí vị trí và phân bổ lao động chưa hợp lý dẫn đến hiện tượng thắt nút cổ chai, phát sinh nhiều thao tác thừa, gây mệt mỏi, ảnh hướng đến sức khỏe nghề nghiệp của người lao động, gây lãng phí và giảm năng suất lao động. 

Ngoài ra, việc chưa xác định được thời gian chuẩn cho từng công đoạn sản xuất để từ đó có thể kiểm soát được năng suất dẫn đến đơn hàng sản xuất thừa so với yêu cầu, có đơn đặt hàng lớn nhưng sản xuất không kịp tiến độ. 

Với những vấn đề nêu trên, lãnh đạo công ty nhận thấy cần phải đăng ký triển khai áp dụng Nghiên cứu thao tác và thời gian (Time Study), trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do Trung tâm SMEDEC 2 thực hiện.

 Công đoạn hoàn thiện thường xuyên trong tình trạng “thắt cổ chai” trong sản xuất

Với các hoạt động cải tiến đồng bộ, nhanh chóng đã giúp giảm lãng phí, tổn thất trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cho doanh nghiệp. Những vấn đề, tồn đọng đã được giải quyết sau khi công ty triển khai hoạt động đo lường thời gian và tốc độ làm việc, phân tích dữ liệu để xác định thời gian cần thiết thực hiện công việc.

Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết, cân bằng lại số lượng đơn hàng và năng lực sản xuất tại các công đoạn để luôn luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chuẩn hóa thao tác, đào tạo hướng dẫn cho người lao động thống nhất thực hiện các bước theo quy định. Tiến hành bố trí lại chỗ làm việc, lối đi, nơi chất sản phẩm, nguyên vật liệu để người lao động dễ thao tác, di chuyển hơn. Giảm thời gian hoàn thành sản phẩm từ 12 giây xuống còn 10 giây.

Dòng chảy công việc được thông suốt, không bị thắt cổ chai, công nhân không còn tình trạng đứng chờ việc nhờ vào việc bố trí, cân đối lại số lượng lao động giữa các công đoạn, năng suất tăng gần 15%, đạt gần 1.200 sản phẩm/ ngày. Đảm bảo sản xuất đúng tiến độ theo kế hoạch, không còn tình trạng giao hàng trễ.

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên không phải là điều dễ dàng. Theo đó, công ty cần duy trì và tiếp tục xác định cơ hội cải tiến mới, mở rộng phạm vi áp dụng cho toàn công ty. Tiến hành đào tạo, chuẩn hóa thao tác cho toàn bộ nhân viên. Công bố kết quả của dự án với những bài học kinh nghiệm tạo động lực cho hoạt động cải tiến liên tục, giúp công ty từng bước ổn định và phát triển.

Video clip