SMEDEC 2 tổ chức thành công Khoá đào tạo CGTV về Hệ thống Quản lý ĐMST theo ISO 56002:2019

SMEDEC 2 tổ chức thành công Khoá đào tạo CGTV về Hệ thống Quản lý ĐMST theo ISO 56002:2019

Từ ngày 06 - 10/06/2022, Trung tâm SMEDEC 2 phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tổ chức thành công Khoá đào tạo Chuyên gia tư vấn về Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn ISO 56002:2019 (IMS). Chương trình có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm SMEDEC 2, Ông Azim Pawanchik - Giảng viên APO, Nhà chiến lược đổi mới sáng tạo & Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn Alpha Catalyst, Cô Syakira Sharul – Chuyên viên Công ty Tư vấn Alpha Catalyst và 16 học viên là chuyên gia tư vấn, giảng viên trường đại học và quản lý tại DNVVN của Việt Nam.

Khoá đào tạo cung cấp cho học viên kỹ năng thực hành tư vấn về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo (ĐMST) theo tiêu chuẩn ISO 56002:2019 thông qua: Tìm hiểu bản chất và cách thức để ĐMST; Thực hành áp dụng ĐMST; Học viên khám phá điểm mạnh về ĐMST; Thực hành cách thức phát triển hệ thống và chiến lược về quản lý ĐMST cho khách hàng và đơn vị; Tìm hiểu về Tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý ĐMST để xây dựng hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo; Thực hành xây dựng hệ thống và lộ trình quản lý đổi mới sáng tạo;

Các học viên tham gia khoá đào tạo được chia thành 03 nhóm để trao đổi và thực hành các nội dung giảng viên đưa ra bao gồm Nhóm A: Trường đại học; Nhóm B: Doanh nghiệp; Nhóm C: Chuyên gia Tư vấn; từ đó BTC nhận thấy học viên có sự thay đổi tiến bộ rõ ràng về kỹ năng- năng lực thông qua hành vi, phong thái sau thời gian đào tạo.

Một số hình ảnh của chương trình đào tạo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video clip