SMEDEC 2 mở lớp đào tạo ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

SMEDEC 2 mở lớp đào tạo ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp

(VietQ.vn) - Xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) là nhiệm vụ ưu tiên nhằm đào tạo chuyên gia nguồn trong việc triển khai ứng dụng tại doanh nghiệp.

Tham gia khóa đào tạo ISO 22301 bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý đang công tác hoặc có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hệ thống quản lý chất lượngnăng suất chất lượng hoặc các công cụ năng suất chất lượng tại tổ chức, doanh nghiệp (cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý cấp trung, đại diện ban lãnh đạo…). Đối tượng đa dạng là điều kiện để khóa đào tạo có thể phân tích nhiều khía cạnh, có cái nhìn mở về các tình huống cũng như cách giải quyết các tình huống được đưa ra trong suốt quá trình đào tạo. Đây là cơ hội cho các chuyên gia tư vấn chia sẻ nhiều hơn, sâu hơn về phương pháp áp dụng các nội dung của tiêu chuẩn khi triển khai thực tế tại doanh nghiệp.

Một khóa đào tạo về ISO 22301 do Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức

Với thời lượng khóa học diễn ra trong 05 ngày, chuyên gia tư vấn có thể nắm vững kiến thức về Hệ thống Quản lý sản xuất kinh doanh liên tục; hiểu đúng về thực hành quản lý kinh doanh liên tục; thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý kinh doanh liên tục, thiết lập chính sách kinh doanh liên tục, các mục tiêu và quá trình; hiểu làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22301 và chuẩn bị cho chứng nhận.

Việc được trang bị các kỹ năng tư vấn, sau khóa đào tạo các chuyên gia có thể độc lập thực hiện các hoạt động tư vấn tại doanh nghiệp về hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO 22301.

03 khóa đào tạo sẽ được tổ chức thí điểm ở ba thành phố lớn của ba miền trên cả nước: miền Bắc tại Hà Nội, miền Trung tại Đà Nẵng và miền Nam tại TP.Hồ Chí Minh. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai chương trình này. Học viên ở các tỉnh thành lân cận có thể đăng ký để tham gia chương trình. Để đảm bảo về chất lượng khóa học thì số lượng học viên không quá 50 học viên/lớp.

ISO 22301 lần đầu tiên được đề xuất nghiên cứu và triển khai đào tạo trong khuôn khổ Chương trình năng suất chất lượng quốc gia. Đây vừa là cơ hội để chuyên gia tiếp cận phương pháp triển khai hệ thống quản lý về khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi xảy ra sự cố gây gián đoạn, vừa là cơ sở để đơn vị nghiên cứu hoàn thiện bộ giáo trình đào tạo.

Những lợi ích của ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục:

- Xác định và quản lý mối nguy hiện tại và phát sinh trong tương lai đối với doanh nghiệp.

- Áp dụng phương pháp tiếp cận chủ động đối với việc tối thiểu hóa sự ảnh hưởng của các sự cố.

- Giữ vững chức năng quan trọng và chạy trong suốt thời kỳ khủng hoảng.

- Tối thiểu hóa thời gian chết trong sự cố và cải tiến thời gian phục hồi.

- Chứng minh khả năng phục hồi đối với khách hàng, nhà cung cấp và các sự cố yêu cầu bỏ thầu.

Nguồn: vietq.vn

Video clip