Rau quả Hùng Hậu tiết giảm chi phí nhờ triển khai các giải pháp năng suất xanh

Rau quả Hùng Hậu tiết giảm chi phí nhờ triển khai các giải pháp năng suất xanh

Sau khi áp dụng các giải pháp thân thiện môi trường của Năng suất xanh (GP), Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu tiết kiệm đến 46% lượng phế phẩm, thời gian làm việc của công nhân tại công đoạn giảm 16,67%, hiệu quả về năng suất tăng lên rõ rệt.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có gần 5.000 nhà máy chế biến nông sản thực phẩm với quy mô công nghiệp, hàng năm các nhà máy chế biến nông sản thực phẩm thải vào môi trường khối lượng lớn chất thải ở cả 3 dạng khí, lỏng, rắn thông qua quá trình sản xuất tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước và các chất bị loại bỏ trong quá trình chế biến, đóng gói.

Chuyên gia tư vấn hướng dẫn trực tiếp tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu

Công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam hiện nay nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn về trình độ công nghệ, khả năng chế biến đối với một số ngành hàng còn yếu. Vì vậy, việc áp dụng các giải pháp thân thiện môi trường của Năng suất xanh (GP) để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường là yêu cầu cấp thiết mà các doanh nghiệp chế biến nông sản đặt ra.

Năng suất xanh - Green productivity (GP) là chiến lược nhằm nâng cao năng suất và chất lượng môi trường cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, do Tổ chức Năng suất Châu Á - APO đưa ra từ năm 1994. Phương pháp năng suất xanh là sự kết hợp các công cụ, kĩ thuật và công nghệ thích hợp để giảm thiểu tác động môi trường ra môi trường của các hoạt động, hàng hoá, dịch vụ của tổ chức.

Trong năm 2019, Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu đã triển khai áp dụng GP thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do Trung tâm SMEDEC 2 trực tiếp thực hiện. Nhờ áp dụng cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu đã tiết kiệm thời gian chế biến sản phẩm, tiết giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại lợi ích về kinh tế và môi trường, xã hội.

Sau khi được SMEDEC 2 hỗ trợ tư vấn áp dụng các giải pháp thân thiện môi trường của Năng suất xanh (GP) doanh nghiệp bước đầu tiếp cận với phương pháp này. Việc thiết kế một kế hoạch tổng thể để triển khai hiệu quả GP tại doanh nghiệp, công ty đã và đang thực hiện có hiệu quả với các giải pháp khác nhau nhằm tiết kiệm chi phí điện năng như lắp đặt biến tần cho các động cơ bơm nước, bọc bảo ôn cho đường ống, van… của hệ thống phân phối lò hơi; tận dụng triệt để nhiệt khí thải ra từ lò hơi, thu hồi nước ngưng và dùng lại cho nồi hơi; điều chỉnh sản xuất tránh giờ cao điểm cho các thiết bị công suất lớn; đào tạo chuẩn hóa tay nghề cho người lao động giúp giảm tỷ lệ phế phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với những kết quả ban đầu khả quan, lượng nước và điện tiêu thụ giảm đến 15%, tiết kiệm từ 33 - 46% lượng phế phẩm, lượng chất thải và chi phí xử lý chất thải giảm đến 10%, Năng suất của công nhân tăng lên nhờ vậy mà thời gian làm việc của công nhân tại công đoạn giảm 16,67%.

Việc áp dụng Chương trình Năng suất xanh đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chế biến sản phẩm, tiết giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để chương trình GP phát huy hiệu quả hơn nữa, các chuyên gia tư vấn của Trung tâm SMEDEC 2 khuyến nghị Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu nên có kế hoạch để từng bước triển khai các hạng mục có đầu tư về chí phí và phải thực hiện ngay công tác tăng cường quản lý nội vi, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng thiết bị; duy trì chế độ công nghệ sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng, ghi chép nhật ký sản xuất.

Tổ chức rà soát, xây dựng, áp dụng và quản lý định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu và năng lượng. Quan trọng là công ty phải tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về GP cho toàn bộ cán bộ công nhân viên cũng như liên tục theo dõi và duy trì các kết quả của chương trình GP.

Nguyễn Phước Lộc

Video clip