Ngày 11/12/2018 - Trung tâm SMEDEC 2 họp trao đổi với đoàn Trung tâm Năng suất Hàn Quốc (Korea Productivity Center – KPC)

Ngày 11/12/2018 - Trung tâm SMEDEC 2 họp trao đổi với đoàn Trung tâm Năng suất Hàn Quốc (Korea Productivity Center – KPC)

Ngày 11/12/2018 - Trung tâm SMEDEC 2 họp trao đổi với đoàn Trung tâm Năng suất Hàn Quốc (Korea Productivity Center – KPC). Cuộc họp diễn ra thành công và thống nhất hợp tác một số vấn đề về Công nghệ sản xuất thông minh (Smart Manufacturing, Smart Factory…) dựa trên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các chương trình Năng suất Chất lượng sẽ hợp tác trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong buổi họp:

 

Video clip