Mời Tài trợ - Quảng cáo Hội thảo Quốc tế “Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số” vào ngày 29/11

Mời Tài trợ - Quảng cáo Hội thảo Quốc tế “Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số” vào ngày 29/11

Kính gửi Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp,

Hội thảo Quốc tế “Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số” (tên tiếng Anh: Governance in digital transformation) do Trung tâm SMEDEC 2 phối hợp với Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức. Hội thảo là diễn đàn học thuật của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực quản lý công tham gia trao đổi, chia sẻ với mong muốn có những đóng góp thiết thực trong công tác quản trị nhà nước trước những thay đổi của công cuộc chuyển đổi số.

Chúng tôi trân trọng kính mời  Quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ, quảng cáo cho Hội thảo, như sau:

1.  Thông tin chương trình

-  Thời gian: từ 08:00 - 12:00 ngày 29/11/2021.

-  Hình thức: Hội thảo được tổ chức theo phương thức trực tuyến trên nền tảng Zoom

-  Ngôn ngữ: Anh - Việt

-  Đối tượng: Các chuyên gia, nhà khoa học, các nghiên cứu sinh trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực quản trị, quản lý, đặc biệt là quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số.

2.  Mức tài trợ

-       Tài trợ vàng: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

-       Tài trợ bạc: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

-       Đồng tài trợ: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

-       Khác.

3.  Quyền lợi nhà tài trợ: Vui lòng xem file đính kèm

4.  Thời gian xác nhận tài trợ: trước ngày 27/11/2021.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Hội thảo:

Chị Thu Hà - Điều phối Dự án Phòng Hợp tác Quốc tế: 0962 221 599; Email: hantt@smedec.com .

Trân trọng.

 

Video clip