Luân chuyển một số vị trí lãnh đạo quan trọng thuộc Tổng cục TCĐLCL

Luân chuyển một số vị trí lãnh đạo quan trọng thuộc Tổng cục TCĐLCL

Tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Lãnh đạo Tổng cục đã trao quyết định luân chuyển cán bộ và bổ nhiệm những vị trí lãnh đạo các đơn vị quan trọng của Tổng cục.

Theo đó, ngày 27/9/2016, Tổng cục trưởng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định luân chuyển cán bộ lãnh đạo đối với ông Phạm Lê Cường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 nhận công tác mới tại Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh trao quyết định cho ông Phạm Lê Cường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định luân chuyển cán bộ lãnh đạo với ông Nguyễn Phúc Quốc - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đến nhận công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4 và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4.

Cả hai quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2016.

Còn vào ngày 30/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký quyết định về giao phụ trách Trung tâm Hỗ trợ phát triên doanh nghiệp vừa và nhỏ 2. 

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 kể từ ngày 1/10/2016 cho đến khi có quyết định mới.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh trao quyết định cho ông Nguyễn Phú Quốc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4

Phát biểu tại buổi trao quyết định luân chuyển và bổ nhiệm, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh cho rằng, đây là những vị trí và nhiệm vụ quan trọng đối với ngành, những người được giao nhiệm vụ trên cương vị mới cần phải phát huy hết khả năng, vai trò của mình; không những xây dựng và phát triển đơn vị mình lớn mạnh, phục vụ tốt hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp và xã hội mà còn phải có trách nhiệm góp phần quan trọng vào sự thúc đẩy lớn mạnh của Tổng cục.

Thay mặt những cán bộ được bổ nhiệm và luân chuyển vị trí mới, ông Phạm Lê Cường giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Chứng nhận phù hợp cho rằng, với những nỗ lực của cá nhân, sự đoàn kết của tập thể và sự ủng hộ của Lãnh đạo ngành, chắc chắn Trung tâm sẽ ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển và thắng lợi chung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hồng Anh VietQ

Video clip