Ký kết MOU giữa Trung tâm SMEDEC 2 và Công ty S&H

Ký kết MOU giữa Trung tâm SMEDEC 2 và Công ty S&H

Ngày 01 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) và Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh S&H – Hàn Quốc đã ký kết Biên bản Ghi nhớ với mục đích thúc đẩy lợi ích chung của hai tổ chức thông qua sự hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực có cùng mối quan tâm bằng việc chia sẻ các kiến thức và kỹ năng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
Trung tâm SMEDEC 2 và Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh S&H sẽ hợp tác với nhau trong lĩnh vực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả hai quốc gia (Việt Nam & Hàn Quốc) như nghiên cứu thị trường, tiếp thị và kinh doanh, đầu tư, đào tạo kinh doanh, phát triển và chuyển giao công nghệ v.v… theo các điều khoản được quy định trong Biên bản ghi nhớ.
Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm SMEDEC 2 và Ông Kim Dong Yeong – Giám đốc Công ty S&H ký kết Biên bản Ghi nhớ dưới sự chứng kiến của đại diện hai đơn vị.
 
 
Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm SMEDEC 2 và Ông Kim Dong Yeong – Giám đốc Công ty S&H cùng đại diện hai đơn vị trong buổi lễ ký kết. 
 
 
 
Hai bên trao đổi Biên bản Ghi nhớ
 
Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh S&H được thành lập vào năm 2013 và là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài (của Hàn Quốc) tại Việt Nam chuyên về các hoạt động thương mại quốc tế, tư vấn marketing, nghiên cứu thị trường, phát triển kết nối doanh nghiệp, sự kiện thương mại và xúc tiến doanh nghiệp. Trụ sở công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh S&H đặt tại 902 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Video clip