ISO 22301 - Giải pháp ứng phó và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp

ISO 22301 - Giải pháp ứng phó và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp

Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 22301 – Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục đã giúp các doanh nghiệp chuẩn bị, phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, nhanh chóng phản ứng với các biến động và hạn chế khả năng gián đoạn kinh doanh.

Theo khảo sát của tổ chức ISO quốc tế, năm 2015 đã có 2946 tổ chức thuộc 49 quốc gia được cấp chứng chỉ ISO 22301:2012. Một số trường hợp điển hình áp dụng thành công Tiêu chuẩn này như: Water Direct, một công ty hàng đầu ở Anh về các dịch vụ nước thay thế và nước khẩn cấp trong 20 năm qua; Inspire-Tech chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông, bao gồm: bảo mật điện thoại, hệ thống tin nhắn trong doanh nghiệp;…

ISO 22301 – Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục đã giúp các doanh nghiệp chuẩn bị, phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, nhanh chóng phản ứng với các biến động và hạn chế khả năng gián đoạn kinh doanh. 

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22301 được biên soạn bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 223, có tên đầy đủ “An ninh xã hội – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu” - Societal security - Business continuity management systems – Requirements. ISO 22301 quy định các yêu cầu để lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý tài liệu để bảo vệ, chống lại, giảm khả năng xảy ra, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sự cố gây gián đoạn khi phát sinh.

Việc xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý nhằm xác định các rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức và các ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà những rủi ro đó tác động; xây dựng tính linh hoạt của tổ chức, tạo khả năng ứng đối hiệu quả, nhằm bảo vệ danh tiếng, thương hiệu, giá trị, lợi ích của doanh nghiệp và các bên liên quan.

Những yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22301 là chung nhất và dự định được áp dụng cho tất cả các tổ chức, hoặc các bộ phận của các tổ chức, bất kể loại hình, quy mô và tính chất của tổ chức. Mức độ áp dụng các yêu cầu này phụ thuộc vào môi trường hoạt động và tính phức tạp của tổ chức.

Chưa có báo cáo về việc doanh nghiệp Việt Nam áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22301. Hiện cũng có một vài đơn vị bắt đầu có những chương trình tư vấn ISO 22301 (ECCI Việt Nam, tập đoàn Tư vấn Thế giới phẳng), nhưng chưa có bản tiêu chuẩn chính thức bằng tiếng Việt. Việc chỉ có bản tiêu chuẩn bằng tiếng Anh đã hạn chế không nhỏ khả năng tiếp cận tiêu chuẩn, hiểu rõ tiểu chuẩn của các chuyên gia tư vấn.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao chủ trì nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) vào doanh nghiệp Việt Nam.

Các doanh nghiệp của chúng ta cần phải chủ động hơn trong việc xây dựng một hệ thống toàn diện về khả năng dự phòng, bảo vệ, chuẩn bị khắc phục và giảm nhẹ hậu quả, giúp doanh nghiệp hồi phục và tiếp tục hoạt động. Nếu như không có những giải pháp ứng phó, phòng ngừa kịp thời doanh nghiệp có thể bị gián đoạn hoạt động kinh doanh sản xuất bất cứ lúc nào, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy ISO 22301 là sự lựa chọn tốt nhất.

Nguồn: vietQ.vn

Video clip