Hội thảo về nâng cao đổi mới để cải thiện chất lượng cuộc sống của các nước thành viên APEC

Hội thảo về nâng cao đổi mới để cải thiện chất lượng cuộc sống của các nước thành viên APEC

Bà Phạm Minh Chi  - Phó phòng Tư vấn Trung tâm SMEDEC 2 tham dự "Hội thảo về nâng cao đổi mới để cải thiện chất lượng cuộc sống của các nước thành viên APEC" do Tiêu chuẩn Úc và Sở Công nghiệp, Đổi mới, Khoa học, Chính phủ Úc tổ chức từ ngày 04 - 05/04/2017 tại Sydney, Úc.

Chương trình có sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ các Quốc gia như Úc, Mỹ, Canada, Chile, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Singapore, Thái Lan, Việt Nam...

Chương trình nhằm mục đích chia sẻ thông tin, cái nhìn sâu sắc và thảo luận những vấn đề liên quan đến cộng đồng người cao tuổi trong xã hội.Ngoài ra, các đại biểu còn có cơ hội được thảo luận những câu hỏi và vấn đề chính thông qua các bài báo viết về nền kinh tế mà người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao trong xã hội. Đồng thời, phát triển các kiến nghị có thể áp dụng đối với APEC ở cấp độ từng khu vực và từng thành viên cá nhân - góp phần xây dựng các tiêu chuẩn và bộ khung sáng kiến của APEC để hỗ trợ các nền kinh tế thành viên APEC thực hiện tiềm năng kinh tế và xã hội liên quan đến cộng đồng người cao tuổi trong xã hội.

Một số hình ảnh của Chương trình:

Video clip