Hội thảo “Quản lý Rủi ro thiên tai trong DNVVN – Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo”

Hội thảo “Quản lý Rủi ro thiên tai trong DNVVN – Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo”

Nhằm đánh giá những kết quả và hạn chế của dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản trị rủi ro thiên tai và tang cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do USAID tài trợ thông qua Quỹ Châu Á (The Asia Foundation - TAF). Đồng thời, gợi mở những ý tưởng cho việc triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực QLRRTT và thích ứng với BĐKH trong thời gian đến, VCCI Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Quản lý Rủi ro thiên tai trong DNVVN – Bài học kinh nghiệm và định hướng cho những năm tiếp theo” vào ngày 12/07/2017 tại khách sạn Novotel, Đà Nẵng.

 

Chương trình có sự tham dự của Bà Emily Rupp – Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển Chương trình, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Ông Filip Graovac – Phó trưởng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam, Ông Nguyễn Trí Thanh – Chuyên gia Cấp cao – Quỹ Châu Á, Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm SMEDEC 2Ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc VCCI Đà Nẵng và hơn 80 đại biểu là các đối tác thực hiện dự án từ năm 2011 – 2017.

 

Đại diện của USAID và TAF phát biểu khai mạc tại Hội thảo

 

 

 

Bà Emily Rupp – Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển Chương trình, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát biểu khai mạc chương trình

 

 

 

Ông Filip Graovac – Phó trưởng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác đã cùng thực hiện dự án trong thời gian qua

 

Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Trí Thanh, Chuyên gia cấp cao, Quỹ Châu Á đã có bài trình bày tóm tắt về “Quản lý rủi ro thiên tai trong DNVVN: Từ ý tưởng đến hành động (một số nét chính của Dự án trong giai đoạn 2011-2017)”

 

 

 

Chuyên gia cấp cao, Quỹ Châu Á - Ông Nguyễn Trí Thanh chia sẻ tại Hội thảo

 

Từ năm 2011 đến nay, Dự án “Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” đã hỗ trợ tăng cường năng lực ứng phó trực tiếp cho hơn 2000 doanh nghiệp tại 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam; đào tạo và thiết lập mạng lưới chuyên gia, giảng viên gắn với doanh nghiệp cũng như xây dựng và phổ biến nhiều tài liệu đào tạo, ấn phẩm chuyên về lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai.

 

Dự án cũng đã thúc đẩy sự hợp tác của hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý rủi ro thiên tai hướng đến doanh nghiệp, thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo hướng phòng ngừa trong cộng đồng dân cư.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI khẳng định: Với sự hỗ trợ của USAID và Quỹ châu Á, VCCI và các đối tác triển khai dự án đã tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, bước đầu đã giúp nhiều doanh nghiệp giảm thiểu đáng kể những thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

 

 

Trưởng Ban Pháp chế VCCI - Ông Đậu Anh Tuấn trình bày tại Hội thảo

 

Nhằm hiện thực hóa mô hình này, cần tăng cường sự tham gia hơn nữa của các quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và các tổ chức xã hội khác. Đồng thời, năng cao nhận thức về vai trò của mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai cho các cấp chính quyền, sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp. Kết nối các sáng kiến quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của các tổ chức trong nước và quốc tế.

 

“Trong thời gian tới, việc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, cũng như thích ứng với những tiêu chuẩn mới thông qua các cơ chế hợp tác công tư sẽ có vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia như định hướng Chính phủ đặt ra”, ông Tuấn cho biết.

 

Tại Hội thảo, các cơ quan, tổ chức ở khu vực công, khu vực tư, các tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước cũng đã chia sẻ những khả năng, thực tiễn tốt về hợp tác công tư trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai tạo tiền đề thúc đẩy, hiện thực hóa mô hình này trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh của chương trình

 

Video clip