Hội thảo lễ kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10

Hội thảo lễ kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10

Trung tâm SMEDEC 2 xin gửi đường link đã phát sóng, đưa tin về Hội thảo lễ kỷ niệm ngày tiêu chuẩn thế giới 14/10 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.

1. TRUYỀN HÌNH
- Thời sự 19h kênh VTV1 (phút thứ 20 - 22)
- Truyền hình Nhân dân:
2. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
(Thời sự lúc 21h30 ngày 11/10)
(Thời sự lúc 9h00 sáng 13/10)
3. BÁO ĐIỆN TỬ VÀ BÁO GIẤY
- Báo Nhân dân:
- Báo Vnexpress:
Video clip