Giảm lãng phí và nâng cao trình độ tay nghề thông qua áp dụng sản xuất tinh gọn - LEAN

Giảm lãng phí và nâng cao trình độ tay nghề thông qua áp dụng sản xuất tinh gọn - LEAN

Một doanh nghiệp đã áp dụng ISO 9001, liệu còn cơ hội cải tiến nào để họ áp dụng thêm LEAN không? Thực tế cho thấy, điều này là hoàn toàn khả thi, cụ thể tại Công ty TNHH SX – TM – DV ALUTEK Việt Nam đã xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp ISO 9001: 2015 nhưng vẫn chưa xử lý được ổn thỏa các vấn đề về quản lý nhân sự (khó khăn trong quản lý tay nghề, đào tạo tay nghề và hướng dẫn công việc cho nhân viên mới v.v.), kế hoạch sản xuất, môi trường làm việc và tỷ lệ sản phẩm lỗi trong quá trình hoạt đông sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của doanh nghiệp. Alutek đã tìm đến LEAN như là một giải pháp mới với mong muốn giúp họ giải quyết các vấn đề trên nhưng phải phù hợp hiện trạng và nhu cầu thực tế. Vì vậy, Alutek đã lựa chọn nền tảng bảy lãng phí kết hợp 5S trong LEAN để triển khai cho toàn bộ nhà máy.

Đội ngũ nhân viên tại Alutek đã gắn bó với doanh nghiệp một thời gian dài nên quen thuộc với mọi hoạt động sản xuất tại đây. Với đội ngũ nhân viên đã thành thục hoạt động sản xuất vừa là thuận lợi đồng thời cũng là bất lợi vì họ nghiễm nhiên xem các lãng phí là các vấn đề phải có trong sản xuất làm giảm năng suất chất lượng và tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Với hiện trạng như vậy, 07 lãng phí đã đánh thức đội ngũ nhân viên đang ngủ quên với các chi phí doanh nghiệp nhưng các chi phí ấy thực sự là các lãng phí mà doanh nghiệp có thể giảm được thông qua các giải pháp cải tiến nhỏ. Đây là kiến thức cần thiết không chỉ ở đội ngũ quản lý mà còn rất cần thiết cho nhân viên những người hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với hoạt động sản xuất. Nhân viên đã áp dụng kiến thức mới và nhìn nhận các hoạt động hàng ngày như di chuyển nhiều, thao tác thừa hay các nút thắt cổ chai của các công đoạn đều là các lãng phí là điều mà bấy lâu nay họ xem là điều đương nhiên.

Với các lãng phí được nhận diện, Alutek đã áp dụng công cụ bố trí mặt bằng cùng với các thay đổi về khu vực sản xuất, đường đi và máy móc thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất để giải quyết lãng phí di chuyển trong nhà máy;

Trước khi cải tiến: khu vực sản xuất chưa phân khu vực sản xuất và đường đi

Sau khi cải tiến: Nhà máy được phân khu vực và đường đi theo quy trình sản xuất

Sau khi giải quyết lãng phí di chuyển, Alutek tiếp tục cải tiến từng khu vực sản xuất với công cụ 5S giúp sắp xếp nơi làm việc khoa học và ngăn ngắp, qua đó cũng giúp nhận diện và giảm các lãng phí về thao tác. Thực vậy, công cụ 5S hỗ trợ Alutek trở nên khoa học thông qua việc sắp xếp công cụ dụng cụ, bàn làm việc và quy định vệ sinh cho từng khu vực nhờ vậy giảm thời gian thao tác và vận chuyển của công nhân đồng thời hỗ trợ kiểm soát tốt chất lượng của từng khu vực sản xuất.

Không những vậy, áp dụng 5S kết hợp với ISO 9001: 2015 trong việc quản lý kho hỗ trợ cho quy trình lưu kho giúp kiểm soát kho tốt hơn giúp tiết kiệm được các chi phí về nguyên vật liệu và lưu trữ.

Như vậy, LEAN kết hợp cùng ISO 9001: 2015 đã giúp Alutek nhận diện và loại bỏ các lãng phí, nâng cao tay nghề, giảm thời gian thao tác đồng thời tỷ lệ sản phẩm lỗi nhờ vậy mà doanh nghiệp tiết kiệm chi phí gần 200 triệu đồng/năm. Nhưng đối với Ban lãnh đạo, lợi ích lớn nhất của dự án là xây dựng cho nhân viên thói quen làm việc khoa học và bằng chứng rõ rệt nhất là Khách hàng và các bên hữu quan có thể tham quan nhà máy bất cứ thời điểm nào trong ngày mà đội ngũ nhân viên không cần chuẩn bị trước.

Dự án triển khai tại Công ty TNHH SX – TM – DV ALUTEK Việt Nam trong năm 2020 trọng khuôn khổ nhiệm vụ quốc gia “Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng năng suất trong và sau dịch Covid-19 thông qua hướng dẫn thực hành các giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” do Trung tâm SMEDEC 2 phối hợp thực hiện.

Người viết: Chuyên gia Tư vấn - Nguyễn Phước Lộc

Video clip