Đẩy mạnh chương trình năng suất chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đẩy mạnh chương trình năng suất chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và những khó khăn ban đầu khi khởi nghiệp.

Khởi nghiệp sáng tạo đang ngày càng trở thành trào lưu phát triển mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam. Trong những năm qua, khởi nghiệp sáng tạo đã thu hút mạnh mẽ các bạn trẻ có đam mê kinh doanh, có ý chí và khát vọng làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam cũng nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ và cộng đồng vì vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo và đóng góp của khởi nghiệp cho phát triển kinh tế xã hội.

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục GaraSTEM – sản xuất sản phẩm robot công nghệ cao dành cho giáo dục.

Theo thống kê sơ bộ, trong 15 năm qua, Việt Nam đã có gần 1.000.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số (trên 98%), quy mô trung bình của doanh nghiệp nhỏ dần theo thời gian (từ chỗ có bình quân 49 lao động vào năm 2007 xuống còn 29 lao động năm 2015), vốn điều lệ thấp (thường dưới 10 tỷ). Những con số trên cho thấy “phong trào khởi nghiệp” ở nước ta phát triển nhanh chóng về lượng, nhưng chưa đạt về chất. Hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp đều là những doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ.

Tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam chỉ có khoảng 13,4% thành công trong 3 năm đầu, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: không huy động được vốn đầu tư ban đầu, ý tưởng khởi nghiệp không khả thi hoặc không có khả năng thương mại hóa, người khởi nghiệp chưa có đánh giá đúng về năng lực bản thân và các nguồn lực khởi nghiệp, thiếu kinh nghiệm quản trị kinh doanh, chưa có kỹ năng và kiến thức để xây dựng chiến lược phát triển, không biết cách lập kế hoạch Kinh doanh khả thi… và ngay từ đầu đã không có ý niệm về việc hình thành, xây dựng và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp một cách bài bản, tuân thủ luật chơi chung của thị trường và các quy định trong nước và quốc tế.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh, vượt qua khó khăn ban đầu khi hoạt động khởi nghiệp, năm 2019 - 2020, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Nghiên cứu, triển khai áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam”, thuộc Chương trình năng suất Quốc gia.

Các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia nhiệm vụ được hỗ trợ thực hiện 1 hệ thống nền tảng như ISO 9001; 14001; 22000… và 1 công cụ năng suất như 5S; Time Study; Worksampling...

Thế Nam

Video clip