Áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho các doanh nghiệp Việt Nam

Áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho các doanh nghiệp Việt Nam

Phát triển công nghiệp là con đường tất yếu để tăng cường tiềm lực về kinh tế, quốc phòng của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Phát triển công nghiệp cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, công nghiệp phát triển cũng đồng nghĩa với việc môi trường, tài nguyên,… chịu sức ép lớn từ việc xả các loại chất thải như nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại… Việc xả khối lượng khổng lồ các loại chất thải công nghiệp chứa hàm lượng lớn các chất ô nhiễm có độc tính cao đã, đang và sẽ là áp lực ngày càng lớn đến các hệ sinh thái tự nhiên, sức khỏe con người và gây tổn hại nhiều ngành kinh tế.

 

Ở Việt Nam, trong những năm qua, cải tiến năng suất được chính phủ xác định là con đường để phát triển đất nước. Quyết định 712/QĐ – TTG của thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được ban hành ngày 21 tháng 5 năm 2010 đã góp phần tạo sự đổi mới trong phương châm và hành động của các bộ, ban ngành, các địa phương trong hoạt động cải tiến năng suất tại địa phương mình.

 

Đây được nhìn nhận là một chương trình mang tính chiến lược tổng thể nhằm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, nâng cao kiến thức và nhận thức của chủ các doanh nghiệp, người lao động.

 

Có rất nhiều các công cụ để nâng cao năng suất tại doanh nghiệp như: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000, ISO 50001, MFCA, TPM, Phương pháp sản xuất tinh gọn Lean, 7 công cụ nâng cao NSCL, phương pháp làm việc 5S, .v.v.

 

Trong đó, Quản lý Chi phí Dòng nguyên liệu (Material Flow Cost Accounting - MFCA) là một trong những công cụ có thể vừa hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa giảm số lượng nguyên liệu tiêu thụ, giảm chất thải và giảm đi chi phí môi trường.

 

Với phương châm “Đống rác thải của bạn đó chính là mỏ vàng của bạn, hãy làm rõ có bao nhiêu vàng tìm được từ đống rác đó”, MFCA là một hệ thống để đo lường dòng lưu chuyển nguyên vật liệu, lưu kho trong quá trình sản xuất để từ đó cân đối lượng nguyên liệu đầu vào/đầu ra, xem xét, tìm những lãng phí nhằm cải tiến tiết giảm hao phí.

 

Trong giai đoạn khó khăn hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam phải bứt phá bằng sự năng động, sáng tạo của các cấp quản lý, đặc biệt lãnh đạo cấp cao, phải thay đổi quan điểm “ngồi chờ” bằng tư duy “vận động” để tồn tại và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

 

Muốn tồn tại và phát triển bền vững, không có con đường nào khác ngoài nâng cao năng suất, chất lượng và đây là xu hướng, là bài học kinh nghiệm đã được kiểm chứng ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

 

https://vtvgo.vn/ts/1903464

Video clip