Tìm kiếm theo từ khóa
Thẻ điểm cân bằng

Thẻ điểm cân bằng

Khái niệm Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1992 bởi Robert S.Kaplan và David Norton với mục đích thúc đẩy và đo lường hiệu quả hoạt động của các tổ chức/doanh nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức). BSC giúp cho lãnh đạo, các nhà quản lý có bức tranh cân bằng về hiệu quả hoạt động hiện tại cũng như các nhân tố là động lực tăng trưởng cho tương lai.
Thông qua tầm nhìn và chiến lược hữu hiệu trong toàn tổ chức, việc cải thiện liên kết mục tiêu của các bộ phận và cá nhân với chiến lược, giữa chiến lược và hoạt động, BSC đã và đang được rất nhiều tổ chức trên thế giới quan tâm vận dụng.
Cuốn sách “Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC)” là sản phẩm của Chương trình quốc gia về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Cuốn sách này đem tới cho độc giả nhận thức về BSC như một công cụ quản lý chiến lược nhằm định hướng tổ chức tới kỳ vọng tương lai. Cuốn sách hướng dẫn cách thức thiết lập BSC tại tổ chức và một số kết quả áp dụng điển hình trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng.
Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo hữu ích về BSC, về phương thức quản lý về cải tiến năng suất chất lượng, góp phần hỗ trợ trong công cuộc cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.