Tìm kiếm theo từ khóa
Cách xây dựng KPI và BSC

Cách xây dựng KPI và BSC

Ngày nay trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, để duy trì và phát triển thị trường, các Doanh nghiệp cần cung cấp sản phẩm/dịch vụ có chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng với một chi phí cạnh tranh; Để làm được điều đó, Doanh nghiệp cần phải xây dựng và thực hiện KPI và BSC. KPI là gì? BSC là gì? Tại sao cần phải thực hiện? Và thực hiện như thế nào cho hiệu quả?