Tìm kiếm theo từ khóa
7 CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

7 CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Trong hàng trăm công cụ quản lý và cải tiến chất lượng, bảng công cụ được trình bày trong cuốn sách này là các công cụ truyền thống, được sử dụng nhiều nhất. Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, liên hiệp các nhà khoa học và kỹ sư Nhật Bản (Japanese Union of Seientionts and Engineers) đã lựa chọn chúng để phổ biến trong quản lý chất lượng cho mọi tầng lớp và doanh nghiệp nước Nhật. Sau đó, bảng công cụ này đã được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, giúp các doanh nghiệp sản xuất, quản lý sản xuất những mặt hàng đảm bảo chất lượng; và được gọi bằng tiếng Anh là Seven Tools. Đến nay, bảng công cụ vẫn được dùng phổ biến để quản lý chất lượng, và có thể cho ngành quản lý khác.
Cuốn sách “Bảy công cụ kiểm soát chất lượng” là ấn phẩm của chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
Bảy công cụ được giới thiệu bao gồm:
1. Phiếu kiểm tra (Checksheet);
2. Lưu đồ (Flow chart);
3. Biểu đồ nhân quả (Cause and Effect Diagram);
4. Biểu đồ Pareto (Pareto Diagram);
5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram);
6. Biểu đồ phân bố (Histogram);
7. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart).

Bảy công cụ được trình bày với cách thức đơn giản, giúp người đọc hiểu và thực hiện công cụ, và nhất là áp dụng được công cụ đó trong hoạt động quản lý, cải tiến chất lượng của mình. 

Chúng tôi hy vọng rằng, với nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng được trình bày trong cuốn sách sẽ góp phần cung cấp cho độc giả, cán bộ của các doanh nghiệp kiến thức bổ ích trong hoạt động quản lý, cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.