WEBINAR "Chuyển đổi bền vững - Cơ hội cho Doanh nghiệp Việt Nam" ngày 27/05/2022

WEBINAR "Chuyển đổi bền vững - Cơ hội cho Doanh nghiệp Việt Nam" ngày 27/05/2022

Trong bối cảnh vấn đề biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng trầm trọng và nguồn tài nguyên trên Trái đất đang dần cạn kiệt, Chuyển đổi bền vững (Sustainability Transformation) được xem như một phương châm chiến lược để thay đổi cách thức quản lý và đối thoại dựa trên sự cân bằng giữa “tính bền vững của doanh nghiệp” và “tính bền vững của xã hội”. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện mới chỉ có một số lượng nhỏ các nhà quản trị đưa tính bền vững vào chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Nhận thấy tính cấp thiết và cần thiết của xu hướng này trong tương lai, Câu lạc bộ KEIEIJUKU phối hợp với Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDEC2) tổ chức WEBINAR “ CHUYỂN ĐỔI BỀN VỮNG – CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM” để nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề Chuyển đổi bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Keiejuku và các đối tác.

WEBMINAR (BFS15) “ CHUYỂN ĐỔI BỀN VỮNG – CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

  • Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/FE73EZv7XoiULoZ98
  • Thời gian: 8:45 - 11:30 ngày 27/05/2022
  • Địa điểm : Trực tuyến qua nền tảng Zoom Meeting
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Nhật
  • Mục đích chính: Nâng cao nhận thức về xu hướng Chuyển đổi bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt đối với các nhà quản trị, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia Nhật Bản và chuyên gia của SMEDEC trong việc triển khai phát triển bền vững trong mô hình sản xuất, kinh doanh, kết nối và lan tỏa các giá trị về phát triển bền vững đến với cộng đồng.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip