Trung tâm SMEDEC 2 nhận chứng chỉ Khoá Đào tạo Cán bộ Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung tâm SMEDEC 2 nhận chứng chỉ Khoá Đào tạo Cán bộ Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 20/06/2018, Anh Nguyễn Phước Lộc, Chuyên gia Tư vấn và Chị Nguyễn Thị Thu Hà – Điều phối Dự án Phòng Hợp tác Quốc tế Trung tâm SMEDEC 2 nhận chứng chỉ sau khi tham dự Khoá Đào tạo Cán bộ Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức từ ngày 28/03/2018 – 19/06/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Phước Lộc - Chuyên gia Tư vấn Trung tâm SMEDEC 2

Chị Nguyễn Thị Thu Hà – Điều phối Dự án Phòng Hợp tác Quốc tế Trung tâm SMEDEC 2

Và một số hình ảnh khác:

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip