Trung tâm SMEDEC 2 họp trao đổi hợp tác với Tổ chức các phòng Thử nghiệm Hàn Quốc - KTL

Trung tâm SMEDEC 2 họp trao đổi hợp tác với Tổ chức các phòng Thử nghiệm Hàn Quốc - KTL

Ngày 08/05/2019, Trung tâm SMEDEC 2 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và Tổ chức các phòng Thử nghiệm Hàn Quốc (KTL) đã có buổi làm việc trao đổi về kế hoạch hợp tác thực hiện các dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai bên.

Tổ chức các phòng Thử nghiệm Hàn Quốc (KTL) là một tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Trong hơn 40 năm, KTL là một tổ chức kiểm tra toàn diện, bao gồm cả việc phát triển công nghệ kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ các công ty để có được chứng nhận Quốc tế.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất được các nội dung phối hợp liên quan đến một số các  hoạt động: Phát triển cụm lưu thông tài nguyên carbon thấp dựa trên CNTT-TT giữa Việt Nam và Hàn Quốc; Hoạt động Tái chế tốt (Good Recycled); Lắp đặt mạng lưới quan trắc môi trường tại Việt Nam (Green Patrol) và Mô hình Tái chế quang điện tại Việt Nam (Recycling PV Modules in Vietnam), … đồng thời xem xét xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới tại Việt Nam.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip