THÔNG BÁO KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN THỨC - XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

THÔNG BÁO KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN THỨC - XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát triển Doanh Nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2), kính gửi "Thông báo và chương trình đào tạo Nhận thức - Xây dựng và Đánh giá Nội bộ HTQL Chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015"

1. Đối tượng tham dự

-  Cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao tại các DNVVN;

-  Các cán bộ nguồn hoặc các công nhân viên có như cầu nâng cao nhận thức và kỹ năng
đánh giá nội bộ hệ thống  quản lý chất  lượng theo TCVN ISO9001:2015.

2. Mục tiêu

 Nâng  cao nhận thức, kiến thức chung  về các phương  thức và tiêu chuẩn  của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)  ISO 9001:2015

-  Xây  dựng và đánh giá nội bộ HT QLCL theo TCVN  ISO 9001:2015

-  Chia sẻ những  kiến thức và kinh nghiệm  trong việc áp dụng HTQLCL  ISO 9001:2015  để tránh sai sót khi thực hiện

3. Thời gian: 03 ngày, từ 19 - 21/12/2019

4. Địa điểm: Khách  sạn  Kiều Anh - 257 Lê Hồng Phong, Phường 8, Vũng Tàu

5. Chương trình đào tạo: phụ lục đính kèm

6. Chi phí: 700,000 đồng/người

Kính mời quý Cơ quan, Doanh nghiệp quan tâm chương trình gửi phiếu đăng ký về cho Ban tổ chức trước ngày 15/12/2019 để việc chuẩn bị hậu cần được chu đáo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Nguyễn Thái Thùy Hoa - 0909 885 038 - nguyenthaithuyhoa@gmail.com

Trân trọng kính mời!

Đính kèm:

1. Thư mời và chương trình: http://smedec.com/upload/files/1_Thu%20moi%20dao%20tao%20ISO_VT_T12.pdf

2. Phiếu đăng ký: http://smedec.com/upload/files/Phieu%20dang%20ky(2).docx

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip