THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ISO 17025:2017 VỀ QUẢN LÝ PHÒNG THỬ NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ISO 17025:2017 VỀ QUẢN LÝ PHÒNG THỬ NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM

Tiêu chuẩn ISO 17025 cho phép các phòng thử nghiệm chứng minh hoạt động hiệu quả và tạo ra các kết quả hợp lệ, qua đó thúc đẩy sự tin cậy trong công việc của họ cả ở phạm vi quốc gia và trên thế giới.

Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 17025:2017 (TCVN ISO 17025:2017) thay thế cho tiêu chuẩn ISO 17025:2005. Tiêu chuẩn này rất cần thiết, có thể áp dụng được cho bất kỳ tổ chức nào thực hiện việc thử nghiệm, lấy mẫu hoặc hiệu chuẩn và đảm bảo kết quả tin cậy. 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) xin gửi tới Quý Doanh nghiệp/Tổ chức/Cá nhân lịch đào tạo ISO 17025:2017 như sau:

1. Các khóa đào tạo:

STT

Khóa đào tạo

Nội dung đào tạo

Thời lượng

Phí đào tạo

1

Khóa đào tạo nhận thức

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và các chính sách của VILAS + Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý

2 ngày

20 21/7/2020

1.500.000 đ

2

Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm

2 ngày

22 - 23/7/2020

2.000.000 đ

3

Khóa đào tạo tính độ không đảm bảo đo và phê duyệt phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn

Ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn, Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp thử

1 ngày

24/7/2020

800.000 đ

(Phí đào tạo đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ms. Tuyết Mai – 094 8778 166 – tuyetmai22099@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ giải đáp thắc mắc về Khóa đào tạo.

Trân trọng!

Đính kèm:

1. Thư mời: http://smedec.com/upload/files/1_%20Thu%20moi(11).pdf

2. Phiếu đăng ký: http://smedec.com/upload/files/2_%20Phieu%20dang%20ky(3).docx

3. Chương trình đào tạo: http://smedec.com/upload/files/3_%20Chuong%20trinh%20dao%20tao.pdf

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip