Diễn đàn An toàn Thực phẩm: Tăng cường nhu cầu của nước ngoài đối với nông sản Việt Nam

Diễn đàn An toàn Thực phẩm: Tăng cường nhu cầu của nước ngoài đối với nông sản Việt Nam

Viện Mekong (Mekong Institute – MI) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập bởi sáu quốc gia thành viên của Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) là Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Viện cung cấp, thực hiện và tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực tổng hợp, các chương trình nâng cao năng lực và các dự án phát triển liên quan đến hợp tác và hội nhập khu vực.

 Trung tâm SMEDEC 2 xin gửi tới Quý doanh nghiệp/ Hiệp hội/ Cơ quan ban ngành thông tin về Diễn đàn An toàn Thực phẩm để tiếp cận thị trường:Tăng cường nhu cầu của nước ngoài đối với nông sản Việt Nam do Viện Mekong tổ chức theo thông tin dưới đây

 

Quý đơn vị vui lòng đăng ký trước ngày 18/03/2021 theo đường link: https://www.surveymonkey.com/r/HGNLGBP

Trân trọng cảm ơn!

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip