Chuyên gia tư vấn SMEDEC 2 nhận chứng chỉ Khoá Đào tạo Cán bộ Phụ trách Vườn ươm Doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn SMEDEC 2 nhận chứng chỉ Khoá Đào tạo Cán bộ Phụ trách Vườn ươm Doanh nghiệp

Ngày 11/07/2018, Anh Lê Minh Dưng và Anh Lao Cảnh Khánh - Chuyên gia Tư vấn Trung tâm SMEDEC 2 nhận chứng chỉ sau khi tham dự Khoá Đào tạo Cán bộ Phụ trách Vườn ươm Doanh nghiệp do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức từ ngày 19/04 – 11/07/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Anh Lê Minh Dưng - Chuyên gia Tư vấn Trung tâm SMEDEC 2

Anh Lao Cảnh Khánh - Chuyên gia Tư vấn Trung tâm SMEDEC 2 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip