Tư vấn Pháp lý Miễn phí cho Doanh nghiệpTư vấn Pháp lý Miễn phí cho Doanh nghiệp

Dựa vào nhu cầu nâng cao năng lực pháp lý, giảm thiểu nguyên cơ thiệt hại và nâng cao kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, rà soát các điều khoản và thực hiện cảnh báo rủi ro giai đoạn sớm miễn phí đến các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Đăng ký dịch vụ
Video clip