Tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 4.1 có gì mới?

Tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 4.1 có gì mới?

Tiêu chuẩn Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000 Là một trong những tiêu chuẩn phát triển về sản xuất thực phẩm an toàn đầu tiên ở quy mô quốc tế.

Tiêu chuẩn Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000 Là một trong những tiêu chuẩn phát triển về sản xuất thực phẩm an toàn đầu tiên ở quy mô quốc tế.

Theo các chuyên gia của P&Q Solutions, sau những thành công đạt được trong quá trình phát triển tiêu chuẩn, đầu năm 2017 bản tiêu chuẩn cập nhật mới nhất đã được ban hành nhằm phù hợp với xu thế phát triển hiện tại, đồng thời hài hòa với các yêu cầu được quy định trong tài liệu mới nhất của GFSI (7.1.).

Tiêu chuẩn FSSC 22000 bao gồm ba phần sau:

– ISO 22000:2005

– Các chương trình tiên quyết theo từng ngành cụ thể (sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trang trại, sản xuất bao bì thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, vận chuyển và bảo quản thực phẩm, bán lẻ).

– Các yêu cầu thêm vào của FSSC.

Theo phân tích, sử dụng tiêu chuẩn được nhận diện quốc tế ISO 22000 là nền tảng, FSSC 22000 đưa ra một cơ sở vững chắc mà hệ thống quản lý có thể xây dựng được. Đồng thời thực thi những yêu cầu của từng ngành công nghiệp thông qua các chương trình tiên quyết, cũng như các yêu cầu kèm theo của FSSC, tạo nên sự bao hàm cho tiêu chuẩn, nhưng vẫn linh hoạt và cởi mở để thực hiện.

Thay đổi lớn nhất đối với các yêu cầu thêm vào của tiêu chuẩn FSSC 22000 là sự gia tăng số lượng từ 07 lên 09 yêu cầu. Tuy nhiên, không chỉ có số lượng, nội dung bên trong của các yêu cầu cũng có một số điều chỉnh.

1. Sự quản lý các dịch vụ

2. Ghi nhãn sản phẩm

3. Phòng vệ thực phẩm

4. Ngăn ngừa gian lận thực phẩm

5. Việc sử dụng logo

6. Quản lý chất gây dị ứng

7. Kiểm soát môi trường

8. Công thức của sản phẩm

9. Quản lý các nguồn tự nhiên

Với những yêu cầu mới trên, một trong những thay đổi lớn nhất là sự gia tăng mối quan tâm đến gian lận thực phẩm và phòng vệ thực phẩm, như chúng ta nhận thấy hiện nay có sự gia tăng về số lượng các sự cố liên quan đến gian lận thực phẩm và phòng vệ thực phẩm. Thực tế là một số cuộc gian lận thực phẩm không trực tiếp ảnh hưởng đến tính an toàn của thực phẩm, tuy nhiên điều này sẽ tác động đến nhận thức của công đồng đối với uy tín các nhà sản xuất thực phẩm trong chuỗi cung ứng. Tất cả các điểm trên đều quan trọng để xem xét, mặc dù không hoàn toàn mới, tuy nhiên được quy định đầy đủ hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn trước đó và đã được lập thành các yêu cầu để thực hiện đánh giá và tiến hành các kế hoạch kiểm soát nhằm quản lý các mối đe dọa và gây tổn thương tiềm ẩn. Để bảm bảo các yêu cầu trên được thực hiện, cơ sở được đánh giá sẽ được kiểm tra chi tiết các hoạt động cho thấy các mối đe dọa/ gây tổn được được nhận diện, hạn chế hoặc quản lý phù hợp để giảm thiểu mức độ của rủi ro.

Những yêu cầu thêm vào mới của FSSC 22000 đòi hỏi sự tiếp cận an toàn thực phẩm sâu hơn và sẽ tạo ra những thách thức đáng kể cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Không chỉ có những thay đổi về các yêu cầu của tiêu chuẩn mà còn có những thay đổi liên quan đến hình thức thực hiện đánh giá, FSSC 22000 phiên bản mới còn đòi hỏi ít nhất một cuộc đánh giá không báo trước trong chu kỳ chứng nhận 03 năm. Đây sẽ là cuộc đánh giá hoàn toàn không báo trước, không có bất kỳ sự ưu tiên thông báo hoặc gợi ý từ đánh giá viên/ tổ chức chứng nhận.

Sự hiện diện của việc bắt buộc đánh giá không báo trước sẽ làm thay đổi đáng kể văn hóa về an toàn thực phẩm, vận hành bắt đầu từ sự kiện hàng năm đã được lên kế hoạch thành những điều thực tế cần ghi nhớ trong tổ chức.

Ngoài những thay đổi trên, phạm vi chứng nhận cũng được mở rộng sang những lĩnh vực khác trong chuỗi thực phẩm:

Vận chuyển và bảo quản

Dịch vụ ăn uống

Bán lẻ

Các phạm vi thêm vào ở trên cho phép Tiêu chuẩn FSSC được áp dụng trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, từ nông trại đến bàn ăn. Đối với các Cơ sở đã có chứng nhận FSSC, bắt buộc thực hiện chuyển đổi sang phiên bản mới trong năm 2018. Điều này có thể thực hiện tại lần đánh giá giám sát hoặc tái đánh giá. Nếu Cơ sở muốn có thể thực hiện chứng nhận FSSC 22000 phiên bản 4.1 ngay.

Nguồn: Vietq.vn