Thông báo Hội thảo Doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận sản xuất thông minh tại TP. HCM

Thông báo Hội thảo Doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận sản xuất thông minh tại TP. HCM

Nhằm tăng cường hiểu biết về sản xuất thông minh, chia sẻ các lợi ích và cơ hội tiếp cận mà sản xuất thông minh có thể mang lại cho doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm Đào tạo) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (Trung tâm SMEDEC 2), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức Hội thảo Doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận sản xuất thông minh, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 08:30 - 11:30 ngày 31/7/2020;

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: chia sẻ kiến thức và giới thiệu các lợi ích mà sản xuất thông minh có thể mang lại cho doanh nghiệp, các chính sách và chủ trương liên quan của Việt Nam, kinh nghiệm tiếp cận và thúc đẩy sản xuất thông minh tại một số doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam, tình hình phát triển sản xuất thông minh của một số quốc gia trên thế giới (chương trình Hội thảo kèm theo).

Trung tâm Đào tạo trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị tham dự Hội thảo trên. Thông tin về cán bộ tham dự (bao gồm họ và tên, chức vụ, đơn vị, email và điện thoại) vui lòng gửi về địa chỉ email: phamhoa.smedec2@gmail.com trước ngày 28/7/2020.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Hòa, Phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm SMEDEC 2, 64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0899993935.

Trân trọng cảm ơn.

Đính kèm:

1. Thư mời: http://smedec.com/upload/files/1_%20Thu%20moi(12).pdf

2. Chương trình: http://smedec.com/upload/files/2_%20Chuong%20trinh(5).pdf

3. Phiếu đăng ký: http://smedec.com/upload/files/3_%20Phieu%20dang%20ky(1).docx