Nghị định số 87/2016/NĐ-CP: Tạo cơ hội cho người tiêu dùng sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn

Nghị định số 87/2016/NĐ-CP: Tạo cơ hội cho người tiêu dùng sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn

Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy và đẩy mạnh việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sản phẩm mũ bảo hiểm, sáng ngày 31/3/2017 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao năng lực Quản lý chất lượng mũ bảo hiểm và triển khai thực hiện Nghị định số 87/2016/NĐ-CP”.
Hội thảo do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì tổ chức.
Tham dự có Phó Tổng Cục trưởng TĐC Nguyễn Hoàng Linh; đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo VINASTAS; đại diện lãnh đạo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm khu vực phía Nam,...
 

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại Hội thảo
 
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho biết, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ đã đưa ra các giải pháp cấp bách về kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, việc thực hiện thành công chiến dịch đội mũ bảo hiểm cho những người điều khiển mô tô, xe máy đã tạo ra ý thức sử dụng mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, vấn đề về mũ bảo hiểm vẫn luôn được xã hội, các nhà quản lý, nhà sản xuất, phân phối và tiêu dùng quan tâm, đặc biệt là vấn đề sản xuất giả mạo mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân khi đi mô tô, xe máy tham gia giao thông. Vì vậy, Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.
Theo đó, Nghị định số 87/2016/NĐ-CP được ban hành quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm nhằm hạn chế tình trạng giả mạo mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Nghị định này có hiệu lực (từ ngày 01/7/2016) là hành lang pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối mũ bảo hiểm hướng tới thị trường cạnh tranh lành mạnh. Đặc biệt, người đi mô tô, xe máy có thêm nhiều cơ hội lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chất lượng, góp phần giảm thiểu rủi ro cho người tham gia giao thông cũng như tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương những nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 87/2016/NĐ-CP trong công tác quản lý, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. “Đây là một trong những điều kiện để các tổ chức doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm của mình”, ông Linh cho biết.
Theo Ban tổ chức, trước nhiệm vụ quan trọng này, Tổng cục TĐC đã chủ động vào cuộc và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, liên hệ với cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm và các cơ quan truyền thông để phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai Nghị định số 87/2016/NĐ-CP.
 

Nghị định số 87/2016/NĐ-CP sẽ tạo cơ hội cho người tiêu dùng sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn
 
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn)
Đăng ký dịch vụ
Video clip